2M 19,90€

Obegränsad surf inom Norden & Baltikum

250min samtal & 250sms

10GB EU/EES Surf

Surfhastigheten är begränsad till 2Mbit/s