20M 26,90€

Obegränsad surf inom Norden & Baltikum

Obegränsat med samtal & sms

18GB EU/EES Surf

Surfhastigheten är begränsad till 20Mbit/s